« Nedir »

Cevh nedir ne demektir anlamı

Cevh nedir ne demektir anlamı

Cevh Nedir Anlamı ? Akmak. Koparmak. Kaynak:Sözlük,Lügat.

Alyuvar nedir ne demektir anlamı

Alyuvar nedir ne demektir anlamı

Alyuvar Nedir Anlamı ? (İsim,Anatomi) Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit. Kaynak:Tdk.

Yuvar nedir ne demektir anlamı

Yuvar nedir ne demektir anlamı

Yuvar Nedir Anlamı ? 1)(İsim,Anatomi)Organizmadaki kan, lenf, süt vb. sıvılarda bulunan, genellikle yuvarlak veya oval küçük cisim. 2)(İsim,Gök-Bilimi)Yer yuvarlağı gibi düzgün olmayan küresel biçim. Kaynak:Tdk.

Atmosfer nedir ne demektir anlamı

Atmosfer nedir ne demektir anlamı

Atmosfer Nedir Anlamı ? (Fransızca) 1)(İsim,Gök-Bilimi)Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı. 2)(İsim,Gök-Bilimi)Hava yuvarı. 3)(İsim,Mecaz)İçinde yaşanılan ve etkisinde kalınan ortam, hava. 4)(İsim,Fizik)Basınç birimi olarak kullanılan, 15 °C’de deniz yüzeyinde, 76 santimetre uzunluğunda ve tabanı 1 santimetrekare olan cıva sütununun ağırlığı (1 kilogram 33 gram). Kaynak:Tdk.

Cevvi nedir ne demektir anlamı

Cevvi nedir ne demektir anlamı

Cevvi Nedir Anlamı ? (Arapça,Sıfat,Gok-Bilimi) Atmosferik. Kaynak:Tdk.

Romantizm nedir ne demektir anlamı

Romantizm nedir ne demektir anlamı

Romantizm Nedir Anlamı ? (Fransızca) 1)(İsim)XVIII. yüzyıl sonunda başlayan, duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı. 2)(İsim)Romantik ortam veya durum. 3)(İsim,Mecaz)Duygusal eğilim. Kaynak:Tdk.

Romantik nedir ne demektir anlamı

Romantik nedir ne demektir anlamı

Romantik Nedir Anlamı ? (Fransızca) 1)(Sıfat)Davranışlarında duygu ve coşkunun aşırı ölçüde etkisi bulunan. 2)(Sıfat)Romantizm ile ilgili. 3)(İsim)Romantizm akımından olan yazar. Kaynak:Tdk.

Etkileme nedir ne demektir anlamı

Etkileme nedir ne demektir anlamı

Etkileme Nedir Anlamı ? Etkilemek işi, tesir. Kaynak:Tdk.