« Nedir »

Kahhar nedir ne demektir anlamı

Kahhar nedir ne demektir anlamı

Kahhar Nedir Anlamı ? (Arapça) 1)(Sıfat)Kahreden, yok eden. 2)(Sıfat,Din-Bilgisi)Her şeyi yok eden (Allah). Kaynak:Tdk.

Proje nedir ne demektir anlamı

Proje nedir ne demektir anlamı

Proje Nedir Anlamı ? (Fransızca) 1)(İsim)Değişik alanlarda önceden plan ve programa alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organları tarafından onaylanmış, kısa ve uzun vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş bilimsel çalışma tasarısı. 2)(İsim)Gerçekleştirilmesi istenen tasarı. 3)(İsim,Mimarlık)Mal sahibinin isteğine göre yapılacak bir yapıyı, belli bir programa göre inşa edilecek bir yapı […]

Talkın nedir ne demektir anlamı

Talkın nedir ne demektir anlamı

Talkın Nedir Anlamı ? (Arapça,Din-Bİlgisi,İsim) Ölü gömüldükten sonra mezar başında imamın söylediği dinî sözler, telkin. Kaynak:Tdk.

Telkin nedir ne demektir anlamı

Telkin nedir ne demektir anlamı

Telkin Nedir Anlamı ? (Arapça) 1)(İsim)Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama. 2)(İsim,Din-Bilgisi)Talkın. 3)(İsim,Ruh-Bilimi)Bilinç dışı bir sürecin aracılığıyla, kişinin ruhsal veya fizyolojik alanıyla ilgili bir düşüncenin gerçekleştirilmesi. Kaynak:Tdk.

Kefaret nedir ne demektir anlamı

Kefaret nedir ne demektir anlamı

Kefaret Nedir Anlamı ? (Arapça) 1)(İsim,Din-Bilgisi)Bir günahı Tanrı’ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç. 2)(İsim)Diyet (I). Kaynak:Tdk.

Diyet nedir ne demektir anlamı

Diyet nedir ne demektir anlamı

Diyet Nedir Anlamı ? (I) (Arapça,Din-Bilgisi) (İsim)İslam hukukuna göre, öldürme ve yaralamalarda suçlunun ödemek zorunda olduğu para veya mal, kan pahası, kan parası, kefaret. Diyet Nedir ? (II) (Fransızca) Sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla uygulanan beslenme düzeni, perhiz, rejim. Kaynak:Tdk.

Akamete uğramak nedir ne demektir anlamı

Akamete uğramak nedir ne demektir anlamı

Akamete Uğramak Nedir Anlamı ? Başarısız olmak, sonuçsuz kalmak. Kaynak:Tdk.

Akamet nedir ne demektir anlamı

Akamet nedir ne demektir anlamı

Akamet Nedir Anlamı ? (Arapça) 1)(İsim)Kısırlık, verimsizlik. 2)(İsim,Mecaz)Başarısızlık, sonuçsuzluk. Kaynak:Tdk.