« Nedir »

Müeddep nedir ne demektir anlamı

Müeddep nedir ne demektir anlamı

Müeddep Nedir Anlamı ? (Arapça,Sıfat) Uslu, terbiyeli, edepli. Kaynak:Tdk.

Sadır nedir ne demektir anlamı sadrı

Sadır nedir ne demektir anlamı sadrı

Sadır “Sadrı” Nedir Anlamı ? (Arapça) 1)(İsim)Göğüs, sine. 2)(İsim)Yürek, kalp. 3)(İsim,Tarih)Kazaskerlere verilen unvan. 4)(İsim,Tarih)Sadrazam. Sâdır Nedir ? (Arapça,Sıfat) Çıkan, görünen. Kaynak:Tdk.

Sadrazam nedir ne demektir anlamı

Sadrazam nedir ne demektir anlamı

Sadrazam Nedir Anlamı ? (Arapça,Tarih,İsim) 1)Osmanlı Devleti’nde başbakan, veziriazam, sadır. 2)Sadrazam ya da vezîr-i âzam, Osmanlı İmparatorluğu’nda padişah adına devlet işlerini yöneten en yüksek derecedeki devlet adamı. Kaynak:Sözlük,TDK,Lügat.

Sadrazamlık nedir ne demektir anlamı

Sadrazamlık nedir ne demektir anlamı

Sadrazamlık Nedir Anlamı ? 1)(İsim,Tarih)Sadrazam olma durumu, sadaret. 2)(İsim)Sadrazamın makamı veya görevi, sadaret. Kaynak:Tdk.

Sadaret nedir ne demektir anlamı

Sadaret nedir ne demektir anlamı

Sadaret Nedir Anlamı ? (Arapça,Tarih,İsim) Sadrazamlık. Kaynak:Tdk.

Hicv nedir ne demektir anlamı

Hicv nedir ne demektir anlamı

Hicv Nedir Anlamı ? 1)Birini şiir ile zemmetmek, onu gülünç hale koymak. Bu şekilde yazılan şiir veya manzume. 2)Alay etmek. Kaynak:Sözlük,Lügat.

Hicviye nedir ne demektir anlamı

Hicviye nedir ne demektir anlamı

Hicviye Nedir Anlamı ? (Arapça,İsim,Edebiyat) Yergi. Kaynak:Tdk.

Mersiye nedir ne demektir anlamı

Mersiye nedir ne demektir anlamı

Mersiye Nedir Anlamı ? (Arapça,İsim,Edebiyat) Ağıt. Kaynak:Tdk.