« Nedir »

Nakletmek nedir ne demektir anlamı

Nakletmek nedir ne demektir anlamı

Nakletmek Nedir Anlamı ? (Arapça-Türkçe) 1)Nakil işini yapmak, bir yerden başka bir yere geçirmek, iletmek. 2)Anlatmak, aktarmak. Kaynak:Tdk.

Rivayet nedir ne demektir anlamı

Rivayet nedir ne demektir anlamı

Rivayet Nedir Anlamı ? (Arapça) 1)Söylenti. 2)Bir olay, bir haber veya sözü nakletme. Kaynak:Tdk.

Fraksiyon nedir ne demektir anlamı

Fraksiyon nedir ne demektir anlamı

Fraksiyon Nedir Anlamı ? (Fransızca) 1)(İsim,Toplum-Bilimi)Bir siyasi partinin politikasını parlamentoda, yerel yönetimlerde, çeşitli kuruluşlarda yürütmek için teşkilatlanmış grup, bölüntü, bölüngü. 2)(İsim)Hizip. Kaynak:Tdk.

Teknokent nedir ne demektir anlamı

Teknokent nedir ne demektir anlamı

Teknokent Nedir Anlamı ? (Fransızca) Bilişim alanında belirli bir üniversitenin veya enstitünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım üreten, geliştiren şirketlerden oluşan alan. Kaynak:Tdk.

Bilgi teknolojileri nedir ne demektir anlamı

Bilgi teknolojileri nedir ne demektir anlamı

Bilgi Teknolojileri Nedir Anlamı ? Bilginin toplanmasını, işlenmesini ve saklanmasını, herhangi bir yere iletilmesini, herhangi bir yerden bu bilgiye erişilmesini, elektronik vb. yollarla sağlayan teknolojiler bütünü. Kaynak:Tdk.

Mika nedir ne demektir anlamı

Mika nedir ne demektir anlamı

Mika Nedir Anlamı ? (Fransızca) 1)(İsim,Mineraloji)Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen, ateşe dayanıklı parlak bir mineral, evren pulu. 2)(Sıfat)Bu mineralden yapılan. Kaynak:Tdk.

Granit nedir ne demektir anlamı

Granit nedir ne demektir anlamı

Granit Nedir Anlamı ? (Fransızca,Jeoloji,İsim) Kuvars, feldspat, ortoklaz ve mika minerallerinden birleşmiş türlü renkte, billursu, çok sert bir kayaç türü. Kaynak:Tdk.

Gnays nedir ne demektir anlamı

Gnays nedir ne demektir anlamı

Gnays Nedir Anlamı ? (Almanca,Jeoloji,İsim) Kuvars, mika ve feldspattan birleşmiş kayaç. Kaynak:Tdk.