« Nedir »

Mırra nedir,anlamı

Mırra nedir,anlamı

Mırra nedir, anlamı ? Arap ülkelerine özgü, acılık veren sıvılarla birkaç kez pişirilerek demlenen acı kahve türüne mırra denir. Mırra ismi, Arapça acı anlamına gelen murdan türemiştir. Çok acı ve koyu olması nedeniyle ufak bardakta içilir. Yörede kültürel açıdan anlamlı, sunumu özel çaba gerektiren bir içecektir. Kilolarca kahve çekirdeğinden, ciddi emek ile ve çok miktarda […]

Mülteci nedir,anlamı

Mülteci nedir,anlamı

Mülteci nedir, ne anlama gelir ? 1)Arapça kökenli bir kelimedir, 2)İltica eden, sığınan, sığınık anlamlarına gelir, 2)Ülkesinde ırk, din, sosyal konum, siyasal düşünce ya da ulusal kimliği nedeniyle kendisini baskı altında hissederek kendi devletine olan güvenini kaybeden, devletinin ona tarafsız davranmayacağını düşüncesi ile ülkesini terkedip, başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunan ve bu talebi o […]

Teba-tebaa nedir,anlamı

Teba-tebaa nedir,anlamı

Teba “Tebaa” Nedir Anlamı ?(Arapça) Tabi olma, uyruk anlamlarına gelmektedir. Kaynak:Sözlük.

Tezene nedir,anlamı görevi

Tezene nedir,anlamı görevi

Tezene nedir,anlamı ve görevi ? Tezene köken olarak farsçadan dilimize geçmiştir. Saz çalarken tellere vurulan plastik mızrabın diğer adıdır. Yöreden yöreye ve çalan kişiden kişiye değişiklik gösteren saz çalma sitilinede bu isim verilmektedir. İlk önceleri kiraz kabuğundan yapılan tezeneler, günümüzde plastikten yapılmaktadır. Kaynak:Sözlük,nedir,genel.

Rakım nedir,anlamı

Rakım nedir,anlamı

Rakım nedir, anlamı ? 1)Rakım, herhangi bir nesne ve yerin bilinen bir düzeye göre olan yüksekliğidir. Genellikle bu bilinen düzey olarak belirtiler şey , ortalama deniz seviyesi olarak kabul edilmektedir. 2)Cografi bir bölgenin denizden yüksekliğinin metre cinsinden ifadesine rakım denir. Genellikle bu bilinen düzey, ortalama deniz seviyesidir. En yüksek ve en düşük alanın ortalama metresidir. […]

Fayda nedir,ne anlama gelir

Fayda nedir,ne anlama gelir

Fayda nedir, ne anlama gelir ? 1)Fayda arapça Fa’ide (yarar) anlamına gelmektedir. 2)İnsanların normal bir şekilde yaşamlarını sürdüre bilmeleri için ihtiyaçlarını mal ve hizmet biçiminde tatmin etme özelliğine fayda denir. Kaynak.Türk dil,genel,bilgi,nedir.

ApplyBAU Nedir, ne anlama gelir

ApplyBAU Nedir, ne anlama gelir

ApplyBAU Nedir, ne anlama gelir ? ApplyBAU, üniversite adaylarının ÖSYS ile herhangi bir üniversiteye yerleştirmelerinden önce, yetenekleri ilgi alanları, becerileri ve projeleri ile istedikleri bölüme başvuru yapabildikleri bir üniversite başvuru-kabul modelidir. ApplyBAU, 2013 yılında Bahçeşehir Üniversitesi tarafından Türkiye’nin ilk ve en yeni üniversiteye burslu kabul modeli olarak hayata geçirilmiştir. Üniversite adayları YGS, LYS ile bir […]

İmaj nedir, ne anlama gelir

İmaj nedir, ne anlama gelir

İmaj nedir, ne anlama gelir ? İmaj, bir kişi veya kurumun diğer kişi veya kurumların zihinlerinde bırakmış olduğu anlayış ve izlenimlerdir. İmaj, en basit anlatımıyla bir kişinin diğer kişiler üzerinde bıraktığı izlenimdir. Kişisel imaj ise giyim tarzınız, davranışlarınız, konuşma biçiminiz, görgü ve nezaket kurallarını uygulama biçiminizle diğer bireyler tarafından algılanma biçiminizdir. Kısacası kişisel imaj, kim […]