« Nedir »

Ghz nedir, ne anlama gelir

Ghz nedir, ne anlama gelir

Ghz nedir, ne anlama gelir Ghz, İngilizce Giga Hertz kelimelerden oluşan bir kısaltmadır. GHz bir frekans birimidir. Asıl birim Hertz dir. Alt katları yoktur, üst katları 1000 er 1000 er büyür. Kilo Hertz(Khz), Mega hertz (Mhz) ve Giga Hertz(Ghz). 1GHz = 1 000 MHz Genellikle İşlemci hızları bu terimle ifade edilir. Örneğin; P4 2.4 Ghz, […]

Sehven nedir,anlamı

Sehven nedir,anlamı

Sehven nedir, ne anlama gelir ? 1) Unutarak, 2) Yanılarak, 3) Yanlışlıkla yapılan anlamındadır. Örnek; bu işi sehven yaptığını düşünüyorum.. Kaynak:Genel bilgi.

Zul nedir,anlamı

Zul nedir,anlamı

Zul (zül) nedir, ne anlama gelir ? 1) Alçalma, 2) Düşkünlük, 3) Ayıplanacak şey, anlamlarına gelmektedir..

Dhmi nedir,anlamı görevi

Dhmi nedir,anlamı görevi

DHMİ nedir, anlamı görevi ? Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Türkiye sınırları içindeki havalimanlarının işletilmesi ve Türk hava sahasındaki trafiğin düzenlenmesi ve denetimiyle görevli kamu iktisadi kuruluşu. Türkiye Havalimanlarının işletilmesi ile Türkiye Hava sahasındaki hava trafiğinin düzenlenmesi ve kontrolü görevi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce yerine getirilmektedir. Kaynak:DHMİ […]

Derdest nedir, ne anlama gelir

Derdest nedir, ne anlama gelir

Derdest nedir, Ne anlama gelmektedir ? 1) Hukuki terim olarak kullanılan derdest görülmekte olan demektir. 2) Diğer anlamı ile; Yakalama, tutma, ele geçirme gibi anlamlara gelmektedir. Örnek olarak derdest dava, görülmekte olan dava anlamına gelir. Kaynak:Sözlük,genel.

Tebliğ Nedir,ne anlama gelir

Tebliğ Nedir,ne anlama gelir

Tebliğ nedir? Tebliğ kelimesi sözlük anlamı olarak “duyurma bildirme haber verme” anlamına gelmektedir. İslamiyette Tebliğ ne anlama gelmektedir? İslamiyette Tebliğ; Taşımak, götürmek, ulaştırmak, bildirmek ve eriştirmek gibi anlamlara gelmekte olan tebliğ, ıstılahta, peygamberlerde bulunması gereken vacip sıfatlardan biridir, peygamberlerin, vahiy yoluyla Allah’tan gelen ilahi hükümlerden hiçbirini gizlemeden, eksiltmeden veya her hangi bir eklemede bulunmadan aynen […]

Tevekkül Nedir,ne anlama gelir

Tevekkül Nedir,ne anlama gelir

Tevekkül Nedir ? Tevekkül Sözlükte: Dayanmak,güvenmek,vekil tutmak anlamlarına gelmektedir. Dini terim olarak tevekkül; Allah’a teslim olmak, güvenmek, dayanmak, bağlanmak ve sığınmak anlamlarına gelmektedir. Bir diğer deyişle, bir amaca ulaşmak için gerekli olan her türlü önlemi alarak; elinden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra kalben Allah’a bağlanıp ona güvenmek, sonucu Allah’tan beklemek anlamına gelmektedir. Kaynak:Sözlük,ibadetrehberi,genel.

Seo nedir,ne anlama gelir

Seo nedir,ne anlama gelir

SEO Nedir – Search Engine Optimization (Anlamı:Arama motoru optimizasyonu) Arama motoru optimizasyonu (Search Engine Optimization), arama motorlarının web sayfalarını daha kolay bir şekilde taramasına olanak sağlayan teknik düzenlemelerdir. İngilizce kısaca “SEO” (Search Engine Optimization) olarak ifade edilmektedir. Bununla birlikte arama motorları, arama sonuçlarını listelerken algoritmik yani matematiksel bir yapı kullanmaktadır. Bu nedenle web geliştiricileri; yazmış […]