Sorgu İctihad nedir ne demektir anlamı içtihat
Konu Nedir
Nedir Anlam Sorgulama
Okunma 366 kez okunmuş

İctihad Nedir Anlamı ?(Arapça)

1)(İsim,Hukuk)Yasada veya örf ve adet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça ve tereddütsüz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuç,

2)Görüş, özel görüş, anlayış, kavrayış,

3)Güç, takat ve çaba. Bir şeyi elde etmek için olanca gücünü sarfetmek anlamında hakiki; kıyas vb. yollarla hüküm çıkarmak anlamında ise mecazidir.

4)Nassın lafız ve manasından hareketle, nassın bulunmadığında da çeşitli istinbat metotları kullanılarak şer‘i hüküm hakkında zanni bilgiye ulaşma çabasının genel adı.


Kaynak:Tdk,İslami Bilgi.

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. Neden ilk yorumu siz yapmıyorsunuz?

Yorumunuz...