« Bilgi »

Osaka şehri neresi hakkında bilgi

Osaka şehri neresi hakkında bilgi

Osaka Hakkında (Japonya’da Bir Şehir) Osaka, Japonya’nın Osaka prefektörlüğünün merkezi ve Kansai bölgesinin en büyük şehridir. Şehir, Osaka Körfezi’ne dökülen Yodo Nehri’nin döküldüğü yerde yer almaktadır. Sıklıkla Japonya’nın ikinci şehri olarak anılan Osaka, ülkenin tarihteki ticari merkezi idi. Kaynak:Genel Bilgi.

Aristo kimdir aristoteles hakkında bilgi

Aristo kimdir aristoteles hakkında bilgi

Aristo “Aristoteles” Hakkında ? İslam felsefesi üzerinde önemli etkileri olan ilk çağ Yunan filozofu. Aristoteles ya da kısaca Aristo, Antik Yunan filozof. Platon ile Batı düşüncesinin en önemli iki filozofundan biri sayılır. Fizik, gökbilim, ilk felsefe, zooloji, mantık, siyaset ve biyoloji gibi konularda pek çok eser vermiştir. Kaynak:Genel Bilgi.

Fuat Sezgin Kimdir Hayatı Hakkında

Fuat Sezgin Kimdir Hayatı Hakkında

Fuat Sezgin Kimdir ? Fuat Sezgin, Türk akademisyen. İslam tarihi, bilim ve teknoloji tarihi alanında çalışmalarıyla tanınmaktadır. Bitlis’te 24 Ekim 1924’te dünyaya gelen Fuat Sezgin, Erzurum’da ortaokulu ve liseyi bitirip 1943’te İstanbul’a geldi. İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde alanında en tanınmış uzmanlardan Alman şarkiyatçı Helmut Ritter’in öğrencisi olan Sezgin, Ritter’in tavsiyesi üzerine İslam bilimlerine yöneldi. […]

Zerdüşt nedir ne demektir anlamı zerdüştlük

Zerdüşt nedir ne demektir anlamı zerdüştlük

Zerdüştlük Hakkında İranlı Zerdüşt tarafından kurulan tek tanrılı inanç sistemi. İnanılan tek tanrıya verdikleri Ahura Mazda adıyla bağlantılı olarak Mazdeizm de denir. Sonraki dönemlerde ise daha çok Mecusilik adıyla anılmıştır. Tek tanrılı bir inanç sistemi getirdiği için kimilerince peygamber olarak kabul edilen Zerdüşt’ün hayatıyla ilgili bilgiler daha çok efsanelere dayanır. Kaynak:Genel Bilgi,Sorularlaislamiyet.

Enver Paşa Kimdir Hayatı

Enver Paşa Kimdir Hayatı

Enver Paşa Kimdir ? Enver Paşa, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında etkin olan Osmanlı askeri ve siyasetçisi. 3. Ordu ve Kafkas İslam Ordusu komutanlığı yapmıştır. Enver Paşa 1821 yılında İstanbul’da doğdu. Soğukçeşme Askeri Rüştiyesinde öğrenim gördü. Harp Okulunu 1899’da piyade teğmeni olarak bitirdikten sonra, 1903’te kurmay yüzbaşı olarak Harp Akademisinden mezun oldu.Mezun olduktan sonra Selanik’teki Üçüncü […]

Kobi nedir ne demektir anlamı

Kobi nedir ne demektir anlamı

Kobi Nedir Anlamı ? KOBİ, yıllık 250 kişiden az işçi istihdam eden ve yıllık mali bilançosu 125.000.000 TL’yi aşmayan ve bu yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birim. Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon […]