« Nedir »

Eş güdüm nedir ne demektir anlamı

Eş güdüm nedir ne demektir anlamı

Eş Güdüm Nedir Anlamı ? (İsim) Belli bir amaca ulaşmak için türlü işler arasında bağlantı, ilişki, düzen ve uyum sağlama, koordinasyon. Kaynak:Tdk.

Güdüm bilimi nedir ne demektir anlamı

Güdüm bilimi nedir ne demektir anlamı

Güdüm Bilimi Nedir Anlamı ? (İsim) Canlılarda ve makinelerde kontrol, iletişim ve işleyişi inceleyen bilim, kibernetik, sibernetik. Kaynak:Tdk.

Güdüm nedir ne demektir anlamı

Güdüm nedir ne demektir anlamı

Güdüm Nedir Anlamı ? 1)(İsim)Yönetme işi, idare, 2)(İsim)Bilişimde, bir olaylar dizisini, bir süreci veya bir aracı yöneltme ve düzenlemeyle ilgili işlevlerin bütünü. Kaynak:Tdk.

Huysuz nedir ne demektir anlamı

Huysuz nedir ne demektir anlamı

Huysuz Nedir Anlamı ? (Sıfat) Huyu iyi olmayan, kötü huylu. Kaynak:Tdk.

İnatçı keçi nedir ne demektir anlamı

İnatçı keçi nedir ne demektir anlamı

İnatçı Keçi Nedir Anlamı ? (İsim,Mecaz) Çok inat eden kimse. Kaynak:Tdk.

İnatçı nedir ne demektir anlamı

İnatçı nedir ne demektir anlamı

İnatçı Nedir Anlamı ? (Sıfat) Ayak direyen, inat eden, anut, muannit, direngen. Kaynak:Tdk.

Çirkin nedir ne demektir anlamı

Çirkin nedir ne demektir anlamı

Çirkin Nedir Ne Demektir Anlamı ? (Farsça) 1)(Sıfat)Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı, 2)(Sıfat)Hoş olmayan, yakışık almayan (davranış veya söz), 3)(Sıfat)Karanlık, dalavereli, şüpheli. Kaynak:Tdk.

Aksi hâlde nedir ne demektir anlamı

Aksi hâlde nedir ne demektir anlamı

Aksi Hâlde Nedir Anlamı ? (Zarf) Yoksa, öyle olmazsa, aksi takdirde. Kaynak:Tdk.