« Nedir »

Tebellür nedir ne demektir anlamı

Tebellür nedir ne demektir anlamı

Tebellür Nedir Anlamı ? (Arapça) 1)(İsim)Billurlaşma. 2)(İsim)Belirme. Kaynak:Tdk.

Teraküm nedir ne demektir anlamı

Teraküm nedir ne demektir anlamı

Teraküm Nedir Anlamı ? (Arapça,İsim) Birikme, yığılma. Kaynak:Tdk.

Yürük aksak nedir ne demektir anlamı

Yürük aksak nedir ne demektir anlamı

Yürük Aksak “Yürük Aksağı” Nedir Anlamı ? (İsim,Müzik)Aksak usulünün en hareketlisi. Kaynak:Tdk.

Yürük nedir ne demektir anlamı

Yürük nedir ne demektir anlamı

Yürük “Yürüğü” Nedir Anlamı ? 1)(Sıfat)Göçebe olan. 2)(İsim,Tarih)Osmanlı Devleti’nde otuzar kişilik ocaklar olarak Rumeli’ye yerleştirilen ve savaş zamanlarında geri hizmetlerde çalıştırılan tımarlı asker. Kaynak:Tdk.

Saz semaisi nedir ne demektir anlamı

Saz semaisi nedir ne demektir anlamı

Saz Semaisi Nedir Anlamı ? (İsim,Müzik) Klasik Türk müziğinde faslın en son çalınan sözsüz parçası. Kaynak:Tdk.

Yürük semai nedir ne demektir anlamı

Yürük semai nedir ne demektir anlamı

Yürük Semai Nedir Anlamı ? (İsim,Müzik) Türk müziği usullerinden biri, sengin semai. Kaynak:Tdk.

Semai kahvesi nedir ne demektir anlamı

Semai kahvesi nedir ne demektir anlamı

Semai Kahvesi Nedir Anlamı ? (İsim) Halk şairlerinin toplandıkları, sazlı sözlü eğlencelerin yapıldığı, semai, mâni ve türkülerin okunduğu kahve. Kaynak:Tdk.

Semai nedir ne demektir anlamı

Semai nedir ne demektir anlamı

Semai Nedir Anlamı ? (Arapça) 1)(İsim,Müzik)Klasik Türk müziğinde iki basit usulden biri. 2)(İsim,Edebiyat)Sekizer hece ölçüsüyle yazılmış olan halk şiiri türü. 3)(Sıfat)Bir kurala bağlı olmayıp ancak işitmekle öğrenilen (söz). Kaynak:Tdk.