« Nedir »

Beşik kertiği nedir ne demektir anlamı

Beşik kertiği nedir ne demektir anlamı

Beşik Kertiği Nedir Anlamı ? (İsim)Bebeğin daha beşikteyken anası babası tarafından nişanlandığı kimse. Kaynak:Tdk.

Kertik nedir ne demektir anlamı

Kertik nedir ne demektir anlamı

Kertik “Kertiği” Nedir Anlamı ? 1)(İsim)Kertilmiş yer, gedik, çentik, 2)(Sıfat)Kertilmiş olan. Kaynak:Tdk.

Kertikli nedir ne demektir anlamı

Kertikli nedir ne demektir anlamı

Kertikli Nedir Anlamı ? (Sıfat) Kertiği olan. Kaynak:Tdk.

Çentik nedir ne demektir anlamı

Çentik nedir ne demektir anlamı

Çentik “Çentiği” Nedir Anlamı ? 1)(İsim)Bir şeyin kenarından kesilerek veya kırılarak açılan küçük kertik, tırtık, 2)(İsim)Küçük oyuk, 3)(Sıfat)Kertikli, 4)(İsim,Sinema)Basım sırasında basım aletinin diyaframını belirli bir açıklığa getirecek düzeni işletmek için filmin kenarına yapılan çukurluk. Kaynak:Tdk.

Hidroelektrik santral nedir ne demektir anlamı

Hidroelektrik santral nedir ne demektir anlamı

Hidroelektrik Santral Nedir Anlamı ? (İsim)Su gücüyle çalışan makinelerle elektrik üreten merkez. Kaynak:Tdk.

Hidroelektrik nedir ne demektir anlamı

Hidroelektrik nedir ne demektir anlamı

Hidroelektrik Nedir Anlamı ? (Fransızca) (İsim,Fizik)Su gücüyle elde edilen elektrik enerjisi. Kaynak:Tdk.

Hidrobiyoloji nedir ne demektir anlamı

Hidrobiyoloji nedir ne demektir anlamı

Hidrobiyoloji Nedir Anlamı ? (Fransızca) (Fizik,İsim)Sularda yaşayan canlıların hayatını inceleyen bilim dalı. Kaynak:Tdk.

Angaje nedir ne demektir anlamı

Angaje nedir ne demektir anlamı

Angaje Nedir Anlamı ? (Fransızca) “Bağlamak” anlamındaki angaje etmek, “bağlanmak” anlamındaki angaje olmak birleşik fiillerinde geçen bir söz. Kaynak:Tdk.