« Nedir »

Heyhat nedir ne demektir anlamı

Heyhat nedir ne demektir anlamı

Heyhat Nedir Anlamı ? (Arapça) `Yazık, ne yazık` anlamında kullanılan bir söz. Kaynak:Tdk.

Hande nedir ne demektir anlamı

Hande nedir ne demektir anlamı

Hande Nedir Anlamı ? (Farsça) Gülme, gülüş. Kaynak:Tdk.

Sünepe nedir ne demektir anlamı

Sünepe nedir ne demektir anlamı

Sünepe Nedir Anlamı ? (Sıfat) Kılıksız ve uyuşuk, sümsük (kimse). Kaynak:Tdk.

Babıali nedir ne demektir anlamı

Babıali nedir ne demektir anlamı

Babıali Nedir Anlamı ? (Arapça) 1)(İsim,Özel,Tarih)Osmanlı Devleti’nde İstanbul’da sadaret (Başbakanlık), dâhiliye ve hariciye nezaretleri (İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları) ile Şûrayıdevlet (Danıştay) dairelerinin bulunduğu yapı, 2)(İsim,Mecaz,Özel)İstanbul’da bu çevredeki basın, 3)(İsim,Tarih,Özel)Osmanlı hükûmeti. Kaynak:Tdk.

Zara nedir ne demektir anlamı

Zara nedir ne demektir anlamı

Zara Nedir Anlamı ? (İsim,Özel) Sivas iline bağlı ilçelerden biri. Kaynak:Tdk.

Süne nedir ne demektir anlamı

Süne nedir ne demektir anlamı

Süne Nedir Anlamı ? (İsim,Hayvan-Bilimi) Yarım kanatlılardan, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan, esmer renkli, zararlı bir böcek (Eurigaster integriceps). Kaynak:Tdk.