« Nedir »

Halayık nedir ne demektir anlamı

Halayık nedir ne demektir anlamı

Halayık “Halayığı” Nedir Anlamı ? (Arapça) Kadın köle, cariye. Kaynak:Tdk.

Per nedir ne demektir anlamı

Per nedir ne demektir anlamı

Per Nedir Anlamı ? (Fransızca,İsim) Bazı iskambil oyunlarında farklı renklerden iki benzer kartın bir arada bulunma durumu. Kaynak:Tdk.

Cariye nedir ne demektir anlamı

Cariye nedir ne demektir anlamı

Cariye Nedir Anlamı ? (Arapça,İsim) Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın, halayık. Kaynak:Tdk.

İhale nedir ne demektir anlamı

İhale nedir ne demektir anlamı

İhale Nedir Anlamı ? (Arapça,İsim) (Ticaret)İş, mal vb.ni birçok istekli arasından en uygun şartlarla kabul edene verme, eksiltme veya artırma. Kaynak:Tdk.

Tefviz nedir ne demektir anlamı

Tefviz nedir ne demektir anlamı

Tefviz Nedir Anlamı ? (Arapça) 1)(İsim)Bir işi bir kimsenin üzerinde bırakma, ihale. 2)(İsim)Dağıtma. 3)(İsim)Bir taşınmaz malı bilinen değeri karşılığı bir kimseye verme. Kaynak:Tdk.

Şeydâi nedir ne demektir anlamı

Şeydâi nedir ne demektir anlamı

Şeydâi Nedir Anlamı ? (Farsça) Çok fazla sevgiden hâsıl olan divanelik, şaşkınlık. Kaynak:Sözlük,Lügat.

Şeyda nedir ne demektir anlamı

Şeyda nedir ne demektir anlamı

Şeyda Nedir Anlamı ? (Farsça) 1)Tutkun. Divane. 2)Çok sevgiden hâsıl olan hal. Kaynak:Sözlük,Lügat.

Hilye nedir ne demektir anlamı

Hilye nedir ne demektir anlamı

Hilye Nedir Anlamı ? (Arapça) (Edebiyat,İsim)Hz. Muhammed’in dış görünüşünü ve niteliklerini anlatan manzum ve mensur eser. Kaynak:Tdk.