« Nedir »

Değer nedir ne demektir anlamı

Değer nedir ne demektir anlamı

Değer Nedir Anlamı ? 1)(İsim)Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, 2)(İsim)Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör, 3)(İsim)Üstün nitelik, meziyet, kıymet, 4)(İsim)Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse, 5)(İsim,Felsefe)Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey, 6)(İsim,Matematik)Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı, 7)(İsim)Bir […]

Kıymet nedir ne demektir anlamı

Kıymet nedir ne demektir anlamı

Kıymet Nedir Anlamı ? (Arapça) Değer. Kaynak:Tdk.

Disponibilite nedir ne demektir anlamı

Disponibilite nedir ne demektir anlamı

Disponibilite Nedir Anlamı ? (Fransızca) Bankalarda mevcut nakit ve derhâl paraya çevrilebilecek kıymet. Kaynak:Tdk.

Kozmopolit nedir ne demektir anlamı

Kozmopolit nedir ne demektir anlamı

Kozmopolit Nedir Anlamı ? (Fransızca) 1)(Sıfat)Çeşitli uluslardan kimseleri barındıran, içinde bulunduran, 2)(Sıfat)Ulusal özelliklerini yitirmiş kimse. Kaynak:Tdk.

Metruk nedir ne demektir anlamı

Metruk nedir ne demektir anlamı

Metruk Nedir Anlamı ? (Arapça) 1)(Sıfat)Bırakılmış, terk edilmiş, 2)(Sıfat)Kullanılmayan. Kaynak:Tdk.

İsfendan nedir ne demektir anlamı

İsfendan nedir ne demektir anlamı

İsfendan Nedir Anlamı ? (Farsça) 1)(İsim,Bitki-Bilimi)Akçaağaç, 2)(Sıfat)Bu ağaçtan yapılan. Kaynak:Tdk.

Asabiye nedir ne demektir anlamı

Asabiye nedir ne demektir anlamı

Asabiye “Asabiyye” Nedir Anlamı ? (Arapça) 1)(İsim,Tıp)Sinir bilimi, 2)(İsim)Sinir hastalıkları ile ilgili hastane bölümü. Kaynak:Tdk.

Senkretizm nedir ne demektir anlamı

Senkretizm nedir ne demektir anlamı

Senkretizm Nedir Anlamı ? (Fransızca) Birbirinden ayrı düşünce, inanış veya öğretileri kaynaştırmaya çalışan felsefe sistemi. Kaynak:Tdk.