« Nedir »

Detaylı nedir ne demektir anlamı

Detaylı nedir ne demektir anlamı

Detaylı Nedir Anlamı ? (Sıfat) Ayrıntılı. Kaynak:Tdk.

Irak nedir ne demektir anlamı

Irak nedir ne demektir anlamı

Irak Nedir Anlamı ? (I) (Sıfat) Uzak. Irak “Irağı” (İsim,Müzik,Arapça) (II) Klasik Türk müziğinde, aynı adla anılan ve kalın fa diyez notasını andıran perdedeki makamlardan biri. Kaynak:Tdk.

Hulul nedir ne demektir anlamı

Hulul nedir ne demektir anlamı

Hulul “Hululü” Nedir Anlamı ? (Arapça) 1)(İsim)Gelme, gelip çatma, 2)(İsim)Girme, sinme, 3)(İsim,Din-Bilgisi)Tanrı ruhunun herhangi bir bedene girdiğine inanma, 4)(İsim,Fizik)Geçişme, 5)(İsim,Biyoloji)Geçişim. Kaynak:Tdk.

Maniple nedir ne demektir anlamı

Maniple nedir ne demektir anlamı

Maniple Nedir Anlamı ? (Fransızca) Telgraf işaretlerini göndermek için bir devredeki akımı kesmekte veya yeniden vermekte kullanılan araç, manipülatör. Kaynak:Tdk.

Tenasül nedir ne demektir anlamı

Tenasül nedir ne demektir anlamı

Tenasül Nedir Anlamı ? (Arapça,Biyoloji) Üreme. Kaynak:Tdk.

Aysun nedir ne demektir anlamı

Aysun nedir ne demektir anlamı

Aysun Nedir Anlamı ? 1)Ay gibi ışıltılı ve güzelsin anlamında, 2)Uysal, yumuşak başlı kimse. Kaynak:Genel Bilgi.

Yağmacı nedir ne demektir anlamı

Yağmacı nedir ne demektir anlamı

Yağmacı Nedir Anlamı ? (İsim) Yağma eden kimse veya ordu. Kaynak:Tdk.

Viral nedir ne demektir anlamı

Viral nedir ne demektir anlamı

Viral Nedir Anlamı ? (Fransızca) (Sıfat,Tıp)Virüslerle ilgili. Kaynak:Tdk.