« Nedir »

Azil nedir ne demektir anlamı azli

Azil nedir ne demektir anlamı azli

Azil “Azli” “Azl” Nedir Anlamı ? (Arapça) Görevden alma. Kaynak:Tdk.

Azletmek nedir ne demektir anlamı

Azletmek nedir ne demektir anlamı

Azletmek Nedir Anlamı ? (Arapça-Türkçe) Bir kişiyi görevinden almak, uzaklaştırmak. Kaynak:Tdk.

Maksimizasyon nedir ne demektir anlamı

Maksimizasyon nedir ne demektir anlamı

Maksimizasyon “Maximization” Nedir Anlamı ? 1)En yüksek düzeye çıkarma, 2)Azamileştirme, 3)Azami dereceye çıkarma. Kaynak:Tdk.

Elastik nedir ne demektir anlamı

Elastik nedir ne demektir anlamı

Elastik Nedir Anlamı ? (Fransızca,Sıfat) Esnek. Kaynak:Tdk.

Nispi temsil nedir ne demektir anlamı

Nispi temsil nedir ne demektir anlamı

Nispi Temsil Nedir Anlamı ? (İsim,Hukuk) Çoğunluk partisi dışındaki partilerin de kuvvetleri oranında üye seçmelerini sağlayan seçim biçimi. Kaynak:Tdk.

Nispi çoğunluk nedir ne demektir anlamı

Nispi çoğunluk nedir ne demektir anlamı

Nispi Çoğunluk Nedir Anlamı ? (İsim,Hukuk) Bir oylamada yarışan kişi, liste veya görüşlerden birinin, diğerlerinin ayrı ayrı elde ettiklerinden daha çok oy alması yoluyla sağlanan çoğunluk. Kaynak:Tdk.

Nispi nedir ne demektir anlamı

Nispi nedir ne demektir anlamı

Nispi “Nisbi” Nedir Anlamı ? (Arapça) 1)(Sıfat)Birbirine göre (olan), önceki duruma göre, 2)(Sıfat,Felsefe)Göreceli. Kaynak:Tdk.

Mücessime nedir ne demektir anlamı tecsîm

Mücessime nedir ne demektir anlamı tecsîm

Mücessime Nedir Anlamı ? Allah’ı cisim olarak düşünenleri veya O’na cismanî özellikler nisbet edenleri ifade eden bir terim. Tecsîm Nedir ? 1)Bir şeyi cisim olarak düşünmek, onun üç boyutlu olduğunu kabul etmek, 2)Vücudlu gösterilme, cisimledirme, vücud gösterme. Kaynak:Sözlük,Lügat,TDV.