« Nedir »

Dvb s-c-t nedir farkları anlamları

Dvb s-c-t nedir farkları anlamları

Dvb S-C-T (DVB-S,DVB-C,DVB-T) nedir farkları anlamları Digital Video Broadcasting – Sayısal Video Yayını – kelimelerinin ilk harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır. DVB-S “S-Satellite” (Uydu) sistemi, DVB-T “T-Terrestrial” (Karasal) sistem, DVB-C “C-Cable” (Kablo) sistemi, Kısacası standart olarak, S, T ve C kısaltmalarına. S-Satellite (Uydu), T-Terrestrial (Karasal) ve C-Cable (Kablo) kelimelerinin ilk harfleridir. Kaynak:Uydu bilgi,dijital sistem.

Paydaş nedir, ne demektir anlamı

Paydaş nedir, ne demektir anlamı

Paydaş nedir, ne demektir anlamı ? Paydaş (İsim) ; Pay ortağı, hissedar. Kaynak:Tdk,Sözlük.

Pedal nedir, ne demektir anlamı

Pedal nedir, ne demektir anlamı

Pedal nedir, ne demektir anlamı ? Pedal (Fransızca, İsim) ; 1)Bir makinayı ayak yardımıyla hareket ettiren düzen, 2)Ufak basım makinası, ayakla çalışır, 3)Ayaklık. Kaynak:Tdk,Sözlük.

Peçe nedir, ne demektir anlamı

Peçe nedir, ne demektir anlamı

Peçe nedir, ne demektir anlamı ? Peçe (İsim) ; 1)Eskiden kadınların yüzlerine, örtükleri siyah ince örtü, nikab, 2)Maske, sır, giz. Kaynak:Tdk,Sözlük.

Pençe nedir, ne demektir anlamı

Pençe nedir, ne demektir anlamı

Pençe nedir, ne demektir anlamı ? Pençe (Farsça, isim) ; 1)Yırtıcı hayvanların ön ayakları, parmakları ve tırnakları, 2)Ayakkabının tabanını oluşturan kösele, 3)El, ekran, 4)Etkisinden kurtulmak olanaksız, etkisi çok olan güç, 5)Şarkılarda ses derecesini almak için parmakla basılan yer, 6)Sahne eserinin bölümlerinden her biri, 7)Göz için katarakt, 8)Müzik seslerinde her sesin incelik ve kalınlık derecesi. Kaynak:Tdk,Sözlük.

Rumuz nedir, ne demektir anlamı

Rumuz nedir, ne demektir anlamı

Rumuz nedir, ne demektir anlamı ? Rumuz (Arapça, İsim) ; 1)Simge, remiz, işaret, isim, 2)Gizli anlamları olan işaretler ve sözler. Kaynak:Tdk,Sözlük.

Namert nedir, ne demektir anlamı

Namert nedir, ne demektir anlamı

Namert nedir, ne demektir anlamı ? Namert (Farsça, Sıfat) ; Mert olmayan, alçak, korkak, bilerek kötülük eden. Kaynak:Tdk,Sözlük.

Mevkute nedir, ne demektir anlamı

Mevkute nedir, ne demektir anlamı

Mevkute nedir, ne demektir anlamı ? Mevkute (Arapça, İsim) ; Belli zaman aralıkları ile çıkan yayın, süreli yayın, periyodik. Kaynak:Tdk,Sözlük.