« Nedir »

Borsa nedir,anlamı görevi

Borsa nedir,anlamı görevi

Borsa nedir, anlamı görevi ? Borsa belli kurallara göre, talep edilen mallar için organize edilmiş piyasaya verilen addır. Örneğin menkul kıymetler (değerli taşınırlar) ile (örnek olarak hisse senetleri, borçlar) dövizler, belli mallar (ör. Metaller ve diğer hammaddeler) veya türev hesaplamalar ile alınıp satılabilir. Borsa arz-talep şeklinde – komisyoncunun aracılık yapmasıyla – piyasa koşulları ile birlikte […]

Cari hesap nedir, anlamı işleyişi,kullanımı

Cari hesap nedir, anlamı işleyişi,kullanımı

Cari hesap nedir, anlamı işleyişi ? Câri Hesap, Türk lirası veya döviz (yabancı para) cinsinden açılabilen ve istendiği anda kısmen veya tamamen geri çekilebilen karşılığında hesap sahibine faiz, kâr veya hangi nam altında olursa olsun bir bedel ödeme zorunluluğu olmayan hesaplardır. Bir gerçek kişi (şahıs) veya tüzel kişi tarafından sahip olunan ancak kullanılmayıp belirsiz bir […]

Yaprak nedir,anlamı görevi

Yaprak nedir,anlamı görevi

Yaprak nedir, anlamı görevi ? 1)Bitkilerin, soluma, terleme ve besinleri hazırlama işlerini gören organıdır. 2)Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme vb. olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler. Kaynak:TDK,bilgi,sözlük.

Alev nedir, anlamı

Alev nedir, anlamı

Alev nedir , anlamı ? Alev, yanan bir madde ve onu oksitleyen bir maddenin yüksek derecede ekzotermik reaksiyona girmesi sonucu oluşan diğer bir tanımla yanan maddelerin ışıklı uzantısı, ateş parçasıdır. Kaynak:Sözlük,genel,vikipedi.

Tediye nedir, anlamı

Tediye nedir, anlamı

Tediye nedir, ne anlama gelir ? 1)Para vb. birşey verme, ödeme anlamında gelir, 2)Gerçekleşen bir alacağı para ile ödeme, Herhangi bir durumdan kaynaklanan alacağın, para ile ödenmesine tediye denir. Ödeme karşığında alınan makbuza da tediye makbuzu denir. Bir firmanın; mal veya hizmet satın aldığı işletmeye, belirli bir tutarı ödediğini gösteren evraktır. Tediye makbuzu da Tahsilat […]

Mırra nedir,anlamı

Mırra nedir,anlamı

Mırra nedir, anlamı ? Arap ülkelerine özgü, acılık veren sıvılarla birkaç kez pişirilerek demlenen acı kahve türüne mırra denir. Mırra ismi, Arapça acı anlamına gelen murdan türemiştir. Çok acı ve koyu olması nedeniyle ufak bardakta içilir. Yörede kültürel açıdan anlamlı, sunumu özel çaba gerektiren bir içecektir. Kilolarca kahve çekirdeğinden, ciddi emek ile ve çok miktarda […]

Mülteci nedir,anlamı

Mülteci nedir,anlamı

Mülteci nedir, ne anlama gelir ? 1)Arapça kökenli bir kelimedir, 2)İltica eden, sığınan, sığınık anlamlarına gelir, 2)Ülkesinde ırk, din, sosyal konum, siyasal düşünce ya da ulusal kimliği nedeniyle kendisini baskı altında hissederek kendi devletine olan güvenini kaybeden, devletinin ona tarafsız davranmayacağını düşüncesi ile ülkesini terkedip, başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunan ve bu talebi o […]

Teba-tebaa nedir,anlamı

Teba-tebaa nedir,anlamı

Teba “Tebaa” Nedir Anlamı ?(Arapça) Tabi olma, uyruk anlamlarına gelmektedir. Kaynak:Sözlük.